Príprava plánovPoskytované služby:


- Spracovanie podnikateľského plánu

- Spracovanie marketingového plánu

- Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti

- Spracovanie finančnej a ekonomickej analýzy

- Spracovanie žiadosti o úver

e-PRO group a.s. , Tomášíkova 35, 040 01 Košice