Kontakte-PRO group, a.s.

Szakkayho 1
040 01 Košice

tel/fax: +421 / 948 240 238
email: e-pro@e-pro.sk

IČO: 43 886 973
DIČ: 202 250 6728
IČ DPH: SK 202 250 6728
Obch. register: Okresný súd Košice I
Oddiel: Sa, vložka číslo: 1436/V

Banka: Tatrabanka a.s.
Číslo účt. 262 116 6993/1100
IBAN: SK 65 1100 0000 0026 2116 6993

O spoločnosti

Produkty a služby

Referencie

Linky

Kontakt
Map of Szakkayho 40/1, 040 01 Košice
e-PRO group a.s. , Tomášíkova 35, 040 01 Košice